φυτά

Μπορούμε να σας προμηθεύσουμε όλα τα είδη των φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ,και σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών ,   ζητήστε μας τιμές ! 

αβούτυλο - abutilon striatum
1101
14.00 8.00
+
αγαύη
1102
27.00 19.00
+
αγγελική
1103
3.70 2.50
+
αμπέλια
1104
13.00 7.00
+
αουκούμπα
1105
22.00 14.00
+
βεϊγκέλια
1106
12.00 6.00
+
βερβερίδα
1107
9.00 6.00
+
βερονίκη
1108
5.00 3.00
+
βιβούρνο
1109
3.80 2.50
+
βουτλέϊα
1110
7.00 4.00
+
γιούκα
1111
65.00 40.00
+
γιουνίπερος
1112
15.00 8.50
+
δεύτζια
1116
12.70 8.00
+
Γρεβιλλέα γιουνιπερίνα
1113
10.50 7.00
+
δαφνοκέρασος
1115
19.00 12.00
+
γυνέριο
1114
12.00 7.00
+
δοδωναία
1117
16.00 7.00
+
δράκαινα
1118
25.00 14.00
+
ελαίαγνος
1119
12.00 8.50
+
εσκαλλόνια
1120
15.00 8.00
+
ευγενία
1121
18.00 12.00
+
ευώνυμο
1122
5.00 3.50
+
ιβίσκος σινικός
1123
9.00 6.00
+
ίλεξ
1124
22.00 12.00
+
καλλιστήμονας
1125
12.00 6.00
+
καμέλια
1126
29.00 17.50
+
κάσσια
1127
11.00 6.00
+
κουφέα
1129
6.70 4.00
+
κυδωνίαστρο
1130
11.00 6.00
+
κύτισος
1131
17.00 10.00
+

φίλτρα προϊόντων φίλτρα προϊόντων