πάσσαλος στρογγυλός Α! ποιότητας

11.50
9710
+

Ξύλινοι εμποτισμένοι τορναριστοί και πλανισμένοι πάσσαλοι Α! ποιότητας για κάθε χρήση ( αμπελουργικός , δενδροκομικός , με μύτη , περίφραξης κλπ ) .