φράχτης λεία τάβλα

25.70
9700
+

 Ο φράχτης λεία τάβλα αποτελείται από τάβλες πάχους 2,2 x 9εκ. σε διαστάσεις 60Χ180 , 80Χ180εκ.και 100Χ180εκ. και σε πόρτα 80Χ100εκ.και 100Χ100εκ.

- Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης στα μέτρα σας.

- Υπάρχει δυνατότητα βαφής στην επιθυμητή απόχρωση.

*Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται η βαφή.